Asianajoliiton jäsen

Asianajotoimisto
jarmo raappana

tervetuloa

Asianajotoimisto Jarmo Raappana Oy on torniolainen asianajotoimisto

Perustin Asianajotoimisto Jarmo Raappana Oy:n vuonna 2021.

Aikaisemmin toimin yli 25 vuotta pankki- ja vakuutusalalla asiantuntija ja esimiestehtävissä muun muassa pankkilakimiehenä, rahoituspäällikkönä, yritysten vastuuvahinkojen korvauslakimiehenä, hallintojohtajana vastaten johtoryhmän jäsenenä yhtiön lakiasioista sekä toimitusjohtajana. Olen toiminut myös valtakunnallisen keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön hallituksen jäsenenä.

Auskultoinnin suoritin Kemin käräjäoikeudessa. Minulla on myös aikaisempaa yrittäjäkokemusta omasta lakiasiaintoimistosta. Asianajajan tutkinnon suoritin vuonna 2017.  Suomen Asianajajaliiton jäsen olen ollut vuodesta 2021.

-Jarmo-

”Olen Suomen Asianajajaliiton jäsen ja toiminnassani noudatan hyvää asianajajatapaa.”

Palvelut

Autan asiakkaita saavuttamaan heidän tavoitteensa niin neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä. Noudatan alan eettisiä tapaohjeita, hyvää asianajajatapaa ja haluan palvella asiakkaitani yli tavanomaisten odotusten.

 • Oikeudenkäynnit
 • Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
 • Kauppakirjat
 • Kiinteistöriita -asiat
 • Perhe- ja perintöasiat
 • Testamentit, perunkirjat ja perinnönjaot
 • Rikosasiat
 • Yhtiöoikeus
 • Työoikeus
 • Sopimusriidat
 • Vastuuvahingot
 • Rahitus- ja vakuusoikeus
 • Yrityssaneeraukset
 • Konkurssit

Tarjoan palveluitani koko maan alueella. Asianajotoiminnan ohella toimin henkilökohtaisesti myös julkisena kaupanvahvistajana.

asianajotoimisto jarmo raappana

Tietoa kustannuksista

Toimeksiannon alussa selvitämme asiakkaan vakuutusyhtiöltä oikeusturvavakuutuksen käyttömahdollisuuden. Toissijaisesti selvitämme viranomaiselta julkisen oikeusavun mahdollisuuden.

Vakuutusyhtiön oikeusturvavakuutus kattaa yleisimpien riita-asioiden oikeudenkäyntikulut vakuutuksen enimmäismäärään saakka, vähennettynä vakuutusehtojen mukaisella asiakkaan omavastuulla. Oikeusturvavakuutus kattaa myös rikosasioiden asianomistajan oikeudenkäyntikulut. Eli ne tilanteet, joissa vahingonkärsijänä joudut vaatimaan korvauksia rikos-oikeudenkäynnissä.

Suoritamme toimeksiantomme pääasiassa tuntiveloitusperusteisesti. Annamme pyydettäessä myös arvion toimeksiannon kustannuksista.

Ota yhteyttä